Politika zasebnosti

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Politika zasebnosti nanaša na rabo in obdelavo osebnih podatkov, ki ga izvaja družba La Bonita, Ines Babić s.p. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

LA BONITA, Ines Babić s.p.
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Matična številka: 8234159000
Davčna številka: 61673145
Telefon: 040/597-666
E-pošta: info@labonita.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ines Babić
Kontaktni telefon: 040/597-666
E-pošta: info@labonita.si

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletne strani (kliki na povezave, trajanje obiska,…) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto in na katere povezave ste kliknili);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in naročene storitve (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo dostopa tretjim osebam (izven družbe LA BONITA, Ines Babić s.p.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki logističnih storitev,
 • ponudniki plačilnih / bančnih storitev.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za naročeno storitev);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na segmentaciji in profiliranju);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte/e-novičk);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o naročanju naših storitev / blaga in o uporabi naših spletnih strani.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

 • Osnovne osebne podatke hranimo, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh in/ali ste naročniki na naše E-novice (e-mail obveščanje).
 • Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
 • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
 • Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).
 • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA PODATKOV IN POSLEDICE NEPOSREDOVANJA

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar v določenih primerih, če podatkov ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev, naročati storitev / blaga iz ponudbe oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica?

Glede svojih osebnih podatkov imate pravico, da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov; popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Spletni piškotki

Obdelava, raba in urejanje spletnih piškotkov.