Nagradna igra

Splošni pogoji nagradne igre »Lasersko odstranjevanje dlak«:

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Lasersko odstranjevanje dlak” je Ines Babić s.p., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

2. Trajanje

Nagradna igra bo potekala od 15.10.2023 do 29.10.2023 do 00.00 ure.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe (starejše od 18 let). Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani.

4. Sodelovanje v nagradni igri in nagrade

Sodelovanje: V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v teh pravilih. Udeleženci morajo “všečkati” objavo o nagradni igri na Instagramu ali Facebook-u profila La Bonita, “všečkati” Facebook ali Instagram stran profila La Bonita, v komentar označiti dve prijateljici ali prijatelja ter javno deliti objavo in nas označiti na svojem Facebook ali Instagram profilu. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje neomejeno število krat, vendar lahko prejme le eno nagrado.
Nagrade: V nagradni igri bodo podeljene naslednje nagrade:

1. Nagrada: 3x tretma za lasersko odstranjevanje dlačic – 2 predela po izbiri
2. Nagrada: 2x tretma za lasersko odstranjevanje dlačic – 2 predela po izbiri
3. Nagrada: 1x tretma za lasersko odstranjevanje dlačic – 2 predela po izbiri

5. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo v živo preko Instagram profila, dne 29.10.2023 ob 18.00. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

6. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebooku ali Instagramu.
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

7. Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko ter mora navesti za kateri predel na telesu laserskega odstranjevanja dlak bo nagrado koristil.
Nagrado bo nagrajenec prevzel na naslovu salona, oziroma bo poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema. Organizator bo priskrbel dokumentacijo za prevzem nagrade.
Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 14 dni.
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.
Nagrado je potrebno izkoristiti v roku 6ih mesecev.

8. Ostala pravila

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Za predel telesa za katerega se odloči in tudi pisno sporoči organizatorju, le-tega kasneje ni možno spreminjati. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
• se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
• se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
• nagrada ni prevzeta v roku 1 meseca od poslanega obvestila o nagradi.

9. Splošne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 15.10.2023

La Bonita, Ines Babić s.p.